ADR/Farlig gods godkendt.

Alle biler og chauffør er ADR/Farlig gods godkendt, det betyder, at vi kan transportere b.la. 

  • Fyrværkeri.

  • Ammunition.

  • Gasflasker.

  • Benzin.

  • Dieselolie.

  • Ikke-vandbaseret maling.

  • Terpentin.

  • Saltsyre.

  • Lithiumbatterier.

  • Og meget mere...