Kørsels med Sideloader/Besima 

Med sine over 10 års erfaring med Sideloader/Besima er Anisimow Transport godt rustet til din opgave. 

Mulighederne med Sideloader/Besima er, at kranen er på selve vognen. Det giver nogle på- og aflæsningsfordele. Man kan b.la. sætte containeren direkte på jorden. 

Sideloaderen/Besimaen tager 20 og 40 fods containere op til 30 tons. 

Alle chauffører og biler er ADR/Farlig gods godkendt.